Aydınlatma Metni

Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

A. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak SARIDERE İHT.MAD. AVM İNŞ. SAN. TİC. AŞ Şahıs Şirketi (“ SARIDERE İHT.MAD. AVM İNŞ. SAN. TİC. AŞ “ veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği bizler için önemli olup, korunması için özen göstermekteyiz. SARIDERE İHT.MAD. AVM İNŞ. SAN. TİC. AŞ olarak, kişisel verilerinizi kanuna uygun olarak işlemekte ve muhafaza etmekteyiz.

B. İşlenen Kişisel Veriler
aktarca.com.tr’a (“Site”) üye olarak Şirketimizle temas etmeniz halinde işlenebilecek kişisel verilerinize ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:

Kişisel Veri Kategorileri
Kimlik Bilgileri
İletişim Bilgileri
Müşteri İşlem Bilgileri
İşlem Güvenliği Bilgileri
Pazarlama Bilgileri
İşitsel Kayıtlar

 
Banka bilgisi, banka kartı veya kredi kartı numarası, son kullanım tarihi ve CVV kodu gibi kredi kartı bilgileriniz SARIDERE İHT.MAD. AVM İNŞ. SAN. TİC. AŞ tarafından saklanmamaktadır.

C. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz KVKK m. 4’te belirlenen genel ilkeler uyarınca, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilerek işlenmektedir.
Toplanan kişisel verileriniz, aşağıda yer verilen amaçlarla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

Amaçlar

 • SARIDERE İHT.MAD. AVM İNŞ. SAN. TİC. AŞ  tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Site üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • Site üzerinden alışveriş yapmak için yaşınızın doğrulanması,
 • Site üzerinden sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,
 • Site üzerinden satın alınan ürünlere ilişkin soru, talep veya şikayetlerin sonuçlandırılması,
 • Site güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi, finansal ve satış kayıtlarının takibi,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
 • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
 • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,
 • Açık rızanızı vermeniz halinde,

 • Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması,
 • Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Pazarlama Bilgileri
 • Site içi alışveriş tercihlerinizin analiz edilmesi,
 • Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması,
 • Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Pazarlama Bilgileri
 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak koleksiyon tanıtımları, kataloglar, etkinlikler, tanıtımlar, bültenler, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri, kulüp üyelikleri, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin gerçekleştirilmesi.

 • Kimlik Bilgileri, İletişim Bilgileri, Müşteri İşlem Bilgileri, Pazarlama Bilgileri

  D. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

  Yukarıda yer alan amaçların yerine getirilmesi doğrultusunda toplanan kişisel verileriniz; Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde düzenlenen veri işleme şartları kapsamında Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin kurallara uygun olarak aşağıda belirtilen taraflara aktarılabilecektir:

 • Meşru menfaatlerimiz kapsamında hizmet tedarik ettiğimiz tedarikçi firmalar (kargo, çağrı merkezi, araştırma firmaları, reklam ajansları vb.) ve diğer teknik hizmet sağlayıcılara (altyapı, veritabanı yönetimi vb. hizmet sağlayıcılar),
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi ve hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi kapsamında kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere,
 • E. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Toplanan kişisel verilerinizin neler olduğu;  SARIDERE İHT.MAD. AVM İNŞ. SAN. TİC. AŞ  tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete veya tarafınızla aramızda kurulan sözleşme içeriğine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, satış mağazaları, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar, üyelik ve satış formları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilmektedir. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerektiği,  SARIDERE İHT.MAD. AVM İNŞ. SAN. TİC. AŞ  ile tarafınız arasında kurulan sözleşme ilişkisi devam ettiği ve aksi bir talebiniz tarafımıza ulaşmadığı müddetçe oluşturularak ve güncellenerek kişisel verileriniz işlenebilecektir.

  Kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebeplerle  SARIDERE İHT.MAD. AVM İNŞ. SAN. TİC. AŞ  tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı olarak toplanmakta ve işlenmektedir.Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • Site üzerinden üyelik hesaplarının oluşturulması ve üyelik işlemlerinin yürütülmesi,
 • Site üzerinden alışveriş yapmak için yaşınızın doğrulanması,
 • Site üzerinden sipariş süreçlerinin yürütülmesi, satın alınan ürünlerin teslimat durumuna ve hizmet değişikliğine ilişkin bilgilendirmelerin yapılması,
 • Site üzerinden satın alınan ürünlere ilişkin soru, talep veya şikayetlerin sonuçlandırılması,
 • Şirketimizin ürün ve hizmetlerine ilişkin satış sözleşmelerinin kurulması, faturalama işlemlerinin yürütülmesi, finansal ve satış kayıtlarının takibi,
 • Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
  • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi ve resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi,

  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi ile ileride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kişisel verilerin genel zamanaşımı süresince saklanması,

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

 • SARIDERE İHT.MAD. AVM İNŞ. SAN. TİC. AŞ  tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sitenin güvenliğinin sağlanmasına yönelik kontrollerin yapılması
 • Ürün ve hizmetlerimizin satış ve pazarlama faaliyetleri dahil olmak üzere Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetimi ve müşteri iletişim bilgilerinin güncelliğinin ve doğruluğunun sağlanması,
 • Şirketimizin ve Şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini,
 • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
 • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon aktivitelerinin planlanması ve yürütülmesi.

 • Açık rızanızın varlığı halinde ise, açık rızanıza dayalı olarak;

 • Sizlerle iletişime geçilerek Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin pazarlama süreçlerinin gerçekleştirilmesi, profilleme ve analiz faaliyetleri dahil Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması,
 • Site içi alışveriş tercihlerinizin analiz edilmesi,
 • Müşteri memnuniyetine yönelik anket, araştırma ve analiz çalışmalarının yapılması,
 • Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik’e uygun olarak koleksiyon tanıtımları, kataloglar, etkinlikler, tanıtımlar, bültenler, indirimler, kazanılan puanlar, hediye çekleri, kulüp üyelikleri, kampanyalar ve promosyonlara ilişkin bilgilendirme iletişimlerinin gerçekleştirilmesi.

  F. Kişisel Veri Sahiplerinin KVK Kanunu kapsamında Hakları Nelerdir?

 • Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarına aşağıda sayılan haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

  Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı aşağıdaki adresler üzerinden SARIDERE İHT.MAD. AVM İNŞ. SAN. TİC. AŞ  a iletebilirsiniz:

  Yazılı Başvurunun Gönderilebileceği Adres:  Burmalı Mah.millet cd uzunçarşı no:21/a Merkez - Afyonkarahisar - Türkiye
  E-Posta Adresi: info@newbeginnings.com.tr (eğer gönderim yaptığınız e-posta adresi Şirketimizin sisteminde kayıtlı değilse, başvurunuzun güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanması gerekmektedir).

   
  Başvurularınız, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.